Ψυχολογική Υποστήριξη

Πιστεύουμε ότι με αγάπη και σεβασμό στα παιδιά,  μπορούμε να τα βοηθήσουμε να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες τους.

Η επικοινωνία ως θεραπευτικό μέσο

Μέσα από την ψυχολογική υποστήριξη το παιδί ενθαρρύνεται να εκφράσει  ό,τι θέματα το απασχολούν μέσα από το λόγο, το παιχνίδι ή άλλες δραστηριότητες π.χ. ζωγραφική, κατασκευές, πλαστελίνη, παραμύθι, κουκλοθέατρο κτλ.

Ο ειδικός ψυχολόγος μέσω της συνεδρίας, παρέχει ανακούφιση από  συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες, που αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για τη ψυχική κατάσταση του παιδιού.

Δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον

Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου το παιδί μπορεί να εμπιστευτεί για να εκφράσει αυτά που το απασχολούν.

Σε αυτό βοηθά όταν οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρο την ίδια μέρα και ώρα  και κατά προτίμηση στην ίδια αίθουσα.

Ένα προσωποποιημένο πλάνο θεραπείας

Ο θεραπευτής αποσκοπεί στο να αναγνωρίσει και να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές αντιμετώπισης του ατόμου, καθώς και στο να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων τρόπων προσέγγισης και επίλυσης των προβλημάτων αυτών.

Η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Πολλές φορές η συμβουλευτική γονέων μπορεί να είναι απαραίτητη συγχρόνως με τη θεραπεία του παιδιού με σκοπό οι γονείς να στηρίξουν από την πλευρά τους τη θεραπεία του παιδιού.

Προγραμματίστε
σήμερα ένα
ραντεβού