ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο ιστότοπος speechworld.com (εφεξής Speech World) διαχειρίζεται από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «SPEECH WORLD Ε.Ε.», η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες, κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπο και την χρήση των υπηρεσιών αυτού, δηλαδή των πληροφοριών που ταυτοποιούν ή μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη άμεσα ή έμμεσα.

Η Speech World αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και για τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27.04.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική και για τον τρόπο με τον οποίο η Speech World συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: about@speech-world.com.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τον ιστότοπο της Speech World. Διευκρινίζεται, όπως και στους όρους χρήσης μας, ότι ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις τρίτων, συνδέσμους, υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Η Speech World δεν ευθύνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, για τις πρακτικές, τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω τρίτων ιστοτόπων.

Η Speech World συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει στους επισκέπτες του ιστοτόπου της την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.

Δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο

Η απλή περιήγηση στον ιστότοπό μας, εφόσον δεν γίνει χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και την περιήγησή σε αυτόν, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα μπορούν να σας ταυτοποιούν, μπορεί να περιλαμβάνουν:

– την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας και τη γεωγραφική σας θέση

– τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα

– την πηγή παραπομπής

-τη διάρκεια της επίσκεψής σας

– τις προβολές ιστοσελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης αμέσως πριν και αμέσως μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας

– την ταχύτητα της σύνδεσής σας

– πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, την συχνότητα και τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών του ιστότοπού μας

– βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή

– πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. πιο κάτω στην ενότητα Cookies).

Με την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου, κατά την εγγραφή σας, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ορίζονται παραπάνω. Πηγή των δεδομένων χρήσης είναι η Google Analytics. Για τον τρόπο με τον οποίο η Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα, μπορείτε να δείτε εδώ: https://policies.google.com/technologies/partnersites.

Μελλοντικά, ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει επιπλέον χρήσεις και να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετοι όροι στην παρούσα πολιτική. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα χρήση / υπηρεσία του ιστοτόπου που εισάγεται θα υπόκειται στην παρούσα πολιτική. Στην περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ιστοτόπου (π.χ. η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης) διέπεται από ειδικότερη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ειδικότερη αυτή πολιτική θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η ειδικότερη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.

Προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία παρέχουν οι ίδιοι

            Ο χρήστης που επιθυμεί να λάβει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας (δηλαδή ραντεβού-συνεδρία με θεραπευτή σε πραγματικό χρόνο, μέσω βιντεοκλήσης) ή να υποβάλει ερωτήματα μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη, εισάγοντας, με τη συγκατάθεσή του και υπ’ ευθύνη του για την ορθότητά τους, τα εξής στοιχεία που τον προσδιορίζουν προσωπικά:

– Ονοματεπώνυμο

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

– Κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης

– Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό)

– Οικογενειακή κατάσταση

– Φύλο

– Τόπο κατοικίας (εντός ή εκτός Ελλάδας)

– Σχόλια-παρατηρήσεις για το θέμα που απασχολεί τον χρήστη, ιδίως όταν ζητείται η παροχή υπηρεσίας σε ανήλικο τέκνο.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δηλώθηκε από τον χρήστη, επιβεβαιώνεται μέσω μηνύματος που στέλνει η Speech World. Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ταχύτατης και άμεσης ενημέρωσης, εάν αυτό παραστεί αναγκαίο.

Για τη δημιουργία λογαριασμού στην Speech World ο χρήστης καλείται να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και την παρούσα Πολιτική, ενώ μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να επιλέξει να λαμβάνει ενημερώσεις από την Speech World υπό μορφή ενημερωτικών δελτίων (newsletters), επιλέγοντας ειδικά το σχετικό πεδίο.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας

Ο χρήστης του ιστότοπου που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, καλείται να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, κατά την υποβολή της οποίας, η Speech World συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής στοιχεία:

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

– Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό πεδίο)

– Τηλέφωνο (προαιρετικό πεδίο)

– Περιεχόμενο μηνύματος (ελεύθερο κείμενο)

Ανήλικοι

            Κατ’ αρχήν η συλλογή προσωπικών πληροφοριών που αφορούν ανηλίκους πρέπει να συνοδεύεται από επαληθεύσιμη γονική συναίνεση. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27.04.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, αυτές οι πληροφορίες θα διαγράφονται από τη βάση δεδομένων μας χωρίς καθυστέρηση. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε με ηλεκτρονικό μήνυμά σας στο about@speech-world.com.

            Ωστόσο, ο ιστότοπός δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε ανηλίκους, εφόσον το σχετικό αίτημα, για την παροχή υπηρεσίας, υποβληθεί από τους γονείς ή τον γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα του ανηλίκου, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, στα πλαίσια άσκησης της γονικής μέριμνας. Για το λόγο αυτό, οι γονείς που ζητούν την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας για το ανήλικο τέκνο τους, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την γονεϊκή ιδιότητά τους και να συναινέσουν ρητώς στην συλλογή πληροφοριών που αφορούν το ανήλικο τέκνο τους. Στην περίπτωση αυτή, πριν την αποδοχή του αιτήματος και όποτε άλλοτε κρίνει η Speech World, θα ζητείται από τον γονέα οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την προστασία του ανηλίκου (ενδεικτικά: υπεύθυνη δήλωση γονέων για τη ρητή συναίνεσή τους στην παροχή της αιτούμενης θεραπείας στο ανήλικο τέκνο τους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την σχέση γονέα και τέκνου, δικαστική απόφαση αποκλειστικής άσκησης γονικής μέριμνας κ.λπ.).

Δεδομένα πληρωμών

Προκειμένου να παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία, θα πρέπει να γίνει προπληρωμή της ηλεκτρονικά. Στο σημείο αυτό ζητείται από το χρήστη να πληρώσει και εκείνος μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον της υπηρεσίας πληρωμών της συνεργαζόμενης Τράπεζας (PayPal), όπου και θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας (όνομα κατόχου, κωδικό ασφαλείας CVV, ημερομηνία λήξης). Η Speech World δεν αποθηκεύει τα ως άνω δεδομένα πληρωμών. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται γίνονται με την χρήση πιστοποιητικού SSL και συνεπώς, είναι κρυπτογραφημένες, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενάντια στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Σκοποί επεξεργασίας

H Speech World χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τους χρήστες των διαδικτυακών της υπηρεσιών για τους παρακάτω σκοπούς:

– Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της

– Για την παροχή στους χρήστες της δυνατότητας ραντεβού σε πραγματικό χρόνο μέσω βιντεοκλήσεις με τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες θεραπευτές.

– Για την επικοινωνία με τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου μας ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματός τους.

– Για την παροχή στους χρήστες του ιστοτόπου εξατομικευμένου ενημερωτικού υλικού, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

– Για στατιστικούς σκοπούς, αναλύοντας τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να βοηθήσουμε στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, ώστε να προσφέρουμε στους επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης, ενισχύοντας την λειτουργικότητά του και διαμορφώνοντας καλύτερα το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό του.

– Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών μας.

– Για εξειδικευμένους κατά περίπτωση σκοπούς, όπως η συλλογή αιτήσεων ενδιαφέροντος και παροχής γενικών πληροφοριών.

– Για την αποστολή σημαντικών ειδοποιήσεων, όπως επιβεβαίωση και υπενθύμιση της συνεδρίας, αίτημα αλλαγής της συνεδρίας σε περίπτωση ανάγκης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

– Για την αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, όπως νέες υπηρεσίες, προσφορές, άρθρα, ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά, εφόσον έχει συναινέσει ο χρήστης).

– Σε συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας και προς εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Χρήσης του ιστότοπού μας και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των χρηστών μας.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο εάν έχουμε την συγκατάθεσή σας. Όμως, μπορεί να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, όταν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους: α) Για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις Αστυνομικές ή Εισαγγελικές Αρχές ή άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. β) Για την προστασία και ασφάλεια των αγαθών και των δικαιωμάτων μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή στα δίκτυά μας.

Χρόνος τήρησης των πληροφοριών

Η Speech World θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε ηλεκτρονική ή/και έγχαρτη μορφή για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) ετών από την συλλογή τους και, σε κάθε περίπτωση, για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων.

Συγκατάθεση

Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο και με την επιφύλαξη των διατάξεων ειδικότερης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως εκάστοτε ισχύει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε όπως απευθύνετε το σχετικό αίτημά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της speech-world.comστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  about@speech-world.com. Ο χρήστης που έχει συναινέσει στη λήψη ενημερωτικών δελτίων από την Speech World, μπορεί να επιλέξει σε κάθε μήνυμα που λαμβάνει, να διαγραφεί από την λίστα παραληπτών, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στο τέλος του μηνύματος.

Tυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Όσον αφορά τις πληροφορίες σας που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

Ασφάλεια δεδομένων

Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των χρηστών μας. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ωστόσο, παρά την εκ μέρους μας καταβολή κάθε καλόπιστη και δυνατής προσπάθειας, για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και η Speech World δεν εγγυάται, ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών σας δεδομένων. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Speech World, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως, χωρίς καθυστέρηση.

Όταν επισκέπτης ή χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς τον ιστότοπο της Speech World, με τη συμπλήρωση των σχετικών διακτυακών φορμών ή την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email), για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την Speech World, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες, για την εξυπηρέτηση του αιτήματος τους, συμπληρώνονται υπ’ ευθύνη καθενός χρήστη και θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους όρους χρήσης της Speech World ή/και στην ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στον ιστότοπο της Speech World, θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για την ορθή χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή από τρίτο πρόσωπο, εν γνώσει του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Speech World χωρίς καμία αξίωση απέναντί της από τον χρήστη που τα παρέχει.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

– Το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους.

– Το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας.

– Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για την παροχή αιτούμενων υπηρεσιών.

– Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας.

– Το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

– Το δικαίωμα διαβίβασης των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον χρήστη και είναι τεχνικά εφικτό.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική μας διεύθυνση about@speech-world.com.

Η Speech World δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά κανόνα δωρεάν, εκτός εάν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου συνεπάγονται διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε. Η Speech World θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Speech World θα σας ενημερώσει εγγράφως, σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης, και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν. Η Speech World διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησής του.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Cookies

Θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον ιστότοπο της Speech World. Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας (υπολογιστή desktop, laptop, tablet, smartphone ή άλλη συσκευή). Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας.

Συνολικά, τα cookies μάς βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ανά διαστήματα, δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ίσχυε κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Όταν λάβει χώρα σημαντική αλλαγή στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεκτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε. Με τη συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου συναινείτε στην ενημερωμένη Πολιτική.

Επικοινωνία

            Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα αναφορικά με τις δραστηριότητες της Speech World, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Speech World στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: about@speech-world.com.