Κωνσταντίνα Παπαδόπουλου

Λογοθεραπεύτρια BSc (Hons) ,Owner of Speech World

Η Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα είναι Λογοθεραπεύτρια, απόφοιτη του Queen Margaret University με τίτλο BSc. (Hons) Logopaedics. Συνέχισε τις μετεκπαιδευτικές της σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ειδική Αγωγή και έπειτα στον Αυτισμό.

Εργάστηκε ως ασκούμενη Λογοθεραπεύτρια στο Εργαστήρι – Λίλιαν Βουδούρη, στο Έρεισμα, στο Ειδικό σχολείο Κωφών και βαρήκοων Πεύκης, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, στο Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου, στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Φιλοκτήτης, στη Πόρτα Ανοιχτή, στην Εταιρεία προστασίας σπαστικών και στο 1ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αμαρουσίου . Παρείχε εθελοντική εργασία στην ΑΡΩΓΗ, Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών, για 1 χρόνο. Είναι μέλος του Σωματείου Λογοθεραπευτών – Λογοπεδικών Ελλάδος (http://www.logopaedists.gr/ ). Είναι κάτοχος πιστοποίησης UK NARIC και κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος λογοθεραπευτή.

Έχει εκπαιδευτεί στη θεραπεία φωνής Lee Silverman (LSVT ® LOUD), στην Σίτιση με τη μέθοδο SOS / The SOS Approach to Feeding, στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, στη γενετική του Williams-Beuren Syndrome στο Harvard Medical School, στη μέθοδο Padovan για Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση, κατέχει πιστοποίηση εκμάθησης Braille, έχει την βασική κατάρτιση στο εναλλακτικό/ενισχυτικό σύστημα επικοινωνίας PECS και στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς A.B.A στο Μονορόδι.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων όπως: το “Σύνδρομο Down και μέση ηλικία: Υγεία – Εργασία – Διαβίωση”, η “Ειδική Γλωσσική Διαταραχή”, τις “Στοματοπροσωπικές Ασκήσεις – Μυολειτουργική Αποκατάσταση”, την “Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA”, το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού «Δουλεύοντας μαζί», την “Υποστηριζόμενη Διαβίωση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007 – 2013, το “Ένα σχολείο για όλους” από Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών με Γενετικά Προβλήματα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», το “Παιχνίδι” Ψυχαγωγία – Δημιουργία – Έκφραση.

Έχει εκτενή εμπειρία σε παιδιατρικά περιστατικά που αφορούν την πρώιμη παρέμβαση, δυσκολίες άρθρωσης, φωνολογικές διαταραχές, διαταραχή ελλειματικής προσοχής, δυσκολία στην γλώσσα-επικοινωνία, αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία, ειδική γλωσική διαταραχή, καθυστέρηση στη εξέλιξη του λόγου, εκλεκτική αλαλία, διάχυτες αναπτυξιάκες διαταραχές.

Εργάζεται στην ειδική αγωγή από το 2010 με παιδιατρικά περιστατικά και ίδρυσε τη Speech World το 2015.